Träd, Gräs och Stenar-grass

 

Träd, Gräs och Stenar